Trenérské kurzy a licence

Český korfbalový svaz (dále jen „ČKS“) v souladu se Stanovami ČKS zajišťuje systém vzdělávání trenérů korfbalu. Zájemcům ze strany členů ČKS tak umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev korfbalu v oddílech i v orgánech ČKS. Garantem obsahu výuky kurzů a seminářů je trenérsko-metodická komise ČKS, zejména její předseda.

Kurzy slouží k získání odborné trenérské způsobilosti a k získání trenérské licence. Trenérská licence je získána absolvováním příslušného kurzu a splnění všech požadavků nastavených touto směrnicí a pořadatelem kurzu. Trenérská licence se vydává na základě úspěšného absolvování školení s platností do 30. 6. třetího kalendářního roku po datu získání licence. Pro její prodloužení je nutné splnit podmínky specifikované pro konkrétní licence. Na licence vydané před účinností Koncepce (platnost k 27.12.2022) se pohlíží tak, jak by byly získány v roce 2022. 

Kurzy jsou děleny podle stupňů odbornosti tak, aby trenéři získávali trenérské znalosti a dovednosti postupně. Po úspěšném absolvování kurzu příslušného stupně obdrží trenér Osvědčení o absolvování kurzu a bude mu přidělena a zaznamenána příslušná trenérská licence. Platnost licence je omezena časově a po uplynutí této doby licence automaticky zaniká. Pro její prodloužení je nutné splnit podmínky specifikované pro konkrétní licence. 

Licence všech stupňů může být odňata, jestliže se trenér dopustil disciplinárního provinění porušil zákony, stanovy, řády a předpisy ČKS, rozhodnutí jeho orgánů, porušil zákaz o používání dopingu nebo se dopustil úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen.

Pro trenéry se zavádí kreditový systém, ve kterém trenér získá:

 • 1 kredit za každý den, kdy vedl alespoň jednu tréninkovou jednotku
 • 3 kredity za každý den, kdy jako hlavní trenér vedl tým v soutěžním zápase ČKS
 • 5 kreditů za každý den, kdy jako hlavní trenér vedl tým v mezinárodním zápase organizovaným ČKS nebo IKF
 • 10 kreditů za publikační činnost v oblasti metodiky korfbalu, čítající rozsah min 4 NS
 

Pro obnovení licence je nutné splnit jednu z následujících podmínek:

 • Licence D: V období posledních 24 měsíců od data zániku licence získal minimálně 50 kreditů
 • Licence C: V období posledních 24 měsíců od data zániku licence získal minimálně 100 kreditů
 • Licence B: V období posledních 24 měsíců od data zániku licence získal minimálně 150 kreditů

 

Výklad:

Platnost licence získaná v roce 2023 zaniká k 30.6.2026. Pro její obnovení musí trenér splnit v období 1.7.2024-30.6.2026 stanovený počet kreditů, dle úrovně licence. Všechny licence vydané před rokem 2023 tedy zanikají k datu 30.6.2025. Pro obnovení musí trenér splnit v období 1.7.2023-30.6.2025 stanovený počet kreditů, dle úrovně licence. V případě, že trenér nedosáhne požadovaný počet kreditů, bude v následujícím cyklu evidován s licencí nižší, odpovídající splněnému počtu kreditů, tj. 100 kreditů licence C, 50 kreditů licence D, méně než 50 kreditů ztráta licence trenéra.

Instrukce pro přihlášení:

Přihlášky na jednotlivé kurzy posílejte, minimálně 14 dní předem, na e-mail:

trener@korfbal.cz

Účastnický poplatek je nutné uhradit, minimálně 10 dní před zahájením kurzu, na účet:

1717406504/0600

(VS: 122, Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení)

Přihlášky na jednotlivé kurzy posílejte

(minimálně 14 dní předem na e-mail)

trener@korfbal.cz

Účastnický poplatek je nutné uhradit na účet

( minimálně 10 dní před zahájením kurzu)

1717406504/0600

VS: 122, Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení

 

Aktuálně vypsané kurzy:

Licence "B"

Trenér(ka) II. třídy

termíny VŠO ČUS - obecná část
2.~3.9.2023 odborná část I.
16.~17.9.2023 odborná část II.

Podmínky pro účast:

 • Splněná obecná část dle VOŠ ČUS
 • Licence C nebo prokázání praxe 5 let
 • Zaplacený účastnický poplatek 3.100,- Kč
 
Zakončení kurzu:
 • Test z obecné části
 • Závěrečná písemná práce 
 • Zpracování plánu tréninkové jednotky 
 • Metodický výstup s hodnocením
 
Platnost licence:
 • Trenérská licence se vydává na základě úspěšného absolvování školení s platností do 30. 6. třetího kalendářního roku po datu získání licence.
 
Obecná část:
 • Anatomie a diagnostika hybného systému
 • Fyziologie člověka a tělesných cvičení
 • Výživa
 • První pomoc
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Teorie a didaktika sportovního tréninku
 • Dopingová problematika
 • Regenerace
 • Masáže a zábaly
 • Základy tejpování
 • Právo a sport
 
Teoretická část specializace:
 • Kondiční příprava
 • Trenér a Svaz
 • Historie a pravidla korfbalu
 • Analýza herního výkonu týmu i jednotlivce
 • Tréninková jednotka
 • Specifika sportovní přípravy žáků
 • Specifika sportovní přípravy juniorů
 • Specifika sportovní přípravy dospělých
 • Sportovní management
 • Kompenzační cvičení, úrazová prevence
 • První pomoc
 • Antidoping
 
Praktická část specializace:
 • Didaktika korfbalového tréninku
 • Herní dovednosti jednotlivce
 • Herní systémy týmu
 • Kondiční a kompenzační cvičení v praxi

Licence "C"

Trenér(ka) korfbalu


15 ~ 16.4.2023 praxe
20.4.2023 teorie online

Podmínky pro účast:

 • Věk minimálně 16 let  
 • Zaplacený účastnický poplatek 500,- Kč 
 
 
Zakončení kurzu:
 • Zpracování plánu tréninkové jednotky 
 • Metodický výstup s hodnocením
 
 
 
Platnost licence:
 • Trenérská licence se vydává na základě úspěšného absolvování školení s platností do 30. 6. třetího kalendářního roku po datu získání licence.
 
Teoretická část:
 • Historie, pravidla a formy korfbalu
 • Trenér a jeho prostředky
 • Motorické učení a jeho fáze
 • Sportovec (specifika věku a pohlaví)
 • Kondiční příprava dětí v korfbale
 • Kompenzační cvičení
 • Úrazová prevence
 • První pomoc
 
 
 
 
 
Praktická část:
 • Základní techniky střely 
 • Základní techniky pohybu v korfbalu
 • Metodika tréninkové jednotky
 • Analýza a oprava chyb
 • Tvorba specializovaných cvičení
 • Hry ve sportovní přípravě dětí v praxi
 • Herní systémy pro útok a obranu
 • Kondiční cvičení v praxe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmínky pro účast:

 • Věk minimálně 16 let  
 • Zaplacený účastnický poplatek 500,- Kč 
 
Zakončení kurzu:
 • Zpracování plánu tréninkové jednotky 
 • Metodický výstup s hodnocením
 
Platnost licence:
 • Trenérská licence se vydává na základě úspěšného absolvování školení s platností do 30. 6. třetího kalendářního roku po datu získání licence.
 
Teoretická část:
 • Historie, pravidla a formy korfbalu
 • Trenér a jeho prostředky
 • Motorické učení a jeho fáze
 • Sportovec (specifika věku a pohlaví)
 • Kondiční příprava dětí v korfbale
 • Kompenzační cvičení
 • Úrazová prevence
 • První pomoc
 
Praktická část:
 • Základní techniky střely 
 • Základní techniky pohybu v korfbalu
 • Metodika tréninkové jednotky
 • Analýza a oprava chyb
 • Tvorba specializovaných cvičení
 • Hry ve sportovní přípravě dětí v praxi
 • Herní systémy pro útok a obranu
 • Kondiční cvičení v praxe

Licence "D"

Cvičitel(ka) korfbalu


28.5.2023

Podmínky pro účast:

 • Věk minimálně 16 let  
 • Zaplacený účastnický poplatek 500,- Kč
 
 
Zakončení kurzu:
 • Zpracování plánu tréninkové jednotky 
 • Metodický výstup s hodnocením
 
 
 
Platnost licence:
 • Trenérská licence se vydává na základě úspěšného absolvování školení s platností do 30. 6. třetího kalendářního roku po datu získání licence.
 
Teoretická část:
 • Historie, pravidla a formy korfbalu
 • Trenér a jeho prostředky
 • Motorické učení a jeho fáze
 • Sportovec (specifika věku a pohlaví)
 • Kondiční příprava dětí v korfbale
 • Kompenzační cvičení
 • Úrazová prevence
 • První pomoc
 
 
 
 
 
 Praktická část:
 • Základní techniky střely 
 • Základní techniky pohybu v korfbalu
 • Metodika tréninkové jednotky
 • Analýza a oprava chyb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmínky pro účast:

 • Věk minimálně 16 let  
 • Zaplacený účastnický poplatek 500,- Kč
 
Zakončení kurzu:
 • Zpracování plánu tréninkové jednotky 
 • Metodický výstup s hodnocením
 
Platnost licence:
 • Trenérská licence se vydává na základě úspěšného absolvování školení s platností do 30. 6. třetího kalendářního roku po datu získání licence.
 
Teoretická část:
 • Historie, pravidla a formy korfbalu
 • Trenér a jeho prostředky
 • Motorické učení a jeho fáze
 • Sportovec (specifika věku a pohlaví)
 • Kondiční příprava dětí v korfbale
 • Kompenzační cvičení
 • Úrazová prevence
 • První pomoc
 
 Praktická část:
 • Základní techniky střely 
 • Základní techniky pohybu v korfbalu
 • Metodika tréninkové jednotky
 • Analýza a oprava chyb