Další projekty ČKS

Trenér II. třídy

ČKS společně s Vyšší odbornou školou České Unie Sportu (VOŠ) pořádá kurz k získání osvědčení Trenéra korfbalu II.třídy akreditovaného u MŠMT pro odbornou způsobilost.

Kurz obsahuje obecnou část  a specializovanou korfbalovou část. Termíny pro obecnou část vypisuje VOŠ. Termíny pro specializaci ČKS.

Aktuální termíny jsou:

Obecná část:

 Přihlášky, podmínky (poplatek) a termín obecné části na VOŠ ČUS najdete na stránkách školy pod tímto odkazem.

Je možné se přihlašovat na všechny otevřené mix termíny (nebo termíny uzavřené pro korfbal), které VOŠ ČUS vypíše.

 • Podzim: 21. – 23. 10.2022 + 04. – 06. 11. 2022
 • Zima: 25. – 27. 11.2022 + 16. – 18. 12. 2022
 • Jaro: 03. – 05. 03.2022 + 31. 03. – 02. 04. 2023
 • Léto: 12. – 14. 05.2022 + 02. – 04. 06. 2023

 

Specializace korfbal:

Přihlášky pro specializaci posílejte na trener@korfbal.cz nejpozději 1 měsíc před začátkem kurzu.

ČKS vypíše vždy minimálně jeden termín ročně. Minimální počet účastníků je 5.

K účasti na specializaci je nutné splnit tyto podmínky:

 • složit testy z obecné části VOŠ ČUS s výsledkem prospěl (ne starší než 2 roky)
 • uchazeč musí být držitelem Licence C nebo se prokáže trenérskou praxí v korfbale v rozsahu min. 5 let (potvrdí příslušný klub nebo ČKS v případě reprezentace)
 • zaplacený účastnický poplatek ČKS (připsaný na účet nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu)

Poplatek ČKS za kurz specializace:

3 100 Kč  (náklady na stravu a případné ubytování nejsou zahrnuty). Platba: Bezhotovostním převodem na b.ú. vedený u MONETA Money Bank: 1717406504/0600;  VS: 111

Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení

Storno podmínky: Přihláška je závazná, jejím podáním se zakládá povinnost k úhradě poplatku, storno není možné.  

 

Zakončení vzdělávacího programu:

– Zakončení obecné části:             

test z obecné části s hodnocením prospěl/a nebo neprospěl/a

– Zakončení speciální části:          

metodický výstup s hodnocením prospěl/a nebo neprospěl/a

písemná příprava (plán tréninkové jednotky)                                                                                            

závěrečná písemná práce

Formát závěrečné práce

 • rozsah minimálně 10 NS textu (1800 znaků na stránku)
 • titulní a druhá strana
 • citaci literatury v textu
 • přehled použité literatury

 

Osnovy pro obecnou i specializovanou část kurzu pro Trenéra korfbalu  II. třídy:

Obecná část:

Anatomie a diagnostika hybného systému

Fyziologie člověka a tělesných cvičení

Výživa

První pomoc

Pedagogika

Psychologie

Teorie a didaktika sportovního tréninku

Dopingová problematika

Regenerace

Masáže a zábaly

Základy tejpování

Právo a sport

 

Teoritecká část specializace:

Kondiční příprava

Trenér a Svaz

Historie a pravidla korfbalu

Analýza herního výkonu týmu i jednotlivce

Tréninková jednotka

Specifika sportovní přípravy žáků a juniorů a dospělých

Sportovní management

Kompenzační cvičení, úrazová prevence, první pomoc,  anti doping

Praktická část specializace:

Didaktika korfbalového tréninku

Herní dovednosti jednotlivce

Herní systémy týmu

Kondiční a kompenzační cvičení v praxi

Licence "C"

ČKS pořádá kurz k získání Licence C trenéra korfbalu.

Termíny  jsou vypsány vždy dvakrát ročně. ČKS si vyhrazuje právo zrušení jednoho z termínů pro nízkou účast (<5).

 

Aktuální termíny jsou: 

1-2.10.2022 – I.část (místo bude potvrzeno) II. část bude online. 

 

Přihlášky pro specializaci posílejte na trener@korfbal.cz nejpozději 1 měsíc před začátkem kurzu.

K účasti na kurzu je nutné splnit tyto podmínky:

 • věk min. 16 let (Licenci C ale získá až v den své plnoletosti)
 • zaplacený účastnický poplatek ČKS (připsaný na účet nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu)

Poplatek ČKS za kurz specializace:

500 Kč  (náklady na stravu a případné ubytování nejsou zahrnuty)

Platba:

Bezhotovostním převodem na b.ú. vedený u MONETA Money Bank: 

1717406504/0600;  VS: 122

Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení

Storno podmínky:

Přihláška je závazná, jejím podáním se zakládá povinnost k úhradě poplatku, storno není možné.  

 

Zakončení kurzu:

 • metodický výstup s hodnocením prospěl/a nebo neprospěl/a
 • písemná příprava (plán tréninkové jednotky)

Osnovy pro kurz Licence C trenéra korfbalu:

Teoretická část:

Historie, pravidla a formy korfbalu

Trenér a jeho prostředky

Motorické učení a jeho fáze

Sportovec (specifika věku a pohlaví)

Kondiční příprava dětí v korfbale

Kompenzační cvičení, úrazová prevence, první pomoc

Praktická část specializace:

Základní techniky střely a pohybu v korfbale

Metodika tréninkové jednotky, analýza a oprava chyb

Tvorba specializovaných cvičení

Hry ve sportovní přípravě dětí v praxi

Herní systémy pro útok a obranu

Kondiční cvičení v praxe

Licence "D"

ČKS pořádá kurz k získání Licence D – cvičitele korfbalu.

Aktuální termíny jsou:

podle zájmu 

 

Přihlášky můžete posílat na trener@korfbal.cz nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.

K účasti na kurzu je nutné splnit tyto podmínky:

 • věk min. 16 let (Licenci C ale získá až v den své plnoletosti)
 • zaplacený účastnický poplatek ČKS (připsaný na účet nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu)

Poplatek ČKS za kurz specializace:

500 Kč  (náklady na stravu a případné ubytování nejsou zahrnuty)

Platba:

Bezhotovostním převodem na b.ú. vedený u MONETA Money Bank: 

1717406504/0600;  VS: 122

Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení

Storno podmínky:

Přihláška je závazná, jejím podáním se zakládá povinnost k úhradě poplatku, storno není možné.  

 

Zakončení kurzu:

 • metodický výstup s hodnocením prospěl/a nebo neprospěl/a
 • písemná příprava (plán tréninkové jednotky)
 

Osnovy pro kurz Licence D – cvičitel korfbalu

Teoretická část:

Historie, pravidla a formy korfbalu

Trenér a jeho prostředky

Motorické učení a jeho fáze

Kompenzační cvičení, úrazová prevence, první pomoc

Praktická část :

Základní techniky střely a pohybu v korfbale

Metodika tréninkové jednotky, analýza a oprava chyb