Útok na 3 koše

  • 5 min
  • 7-21
  • 15 x 15m
  • Pokročilý